İçindekiler
 
 ï¿½ï¿½indekiler
 RSS
 Kat�l�ms�z Kurulum
 Medyas� Haz�rlama-1
 ODT� B�DB Kullan�c�
 E�itim ve Seminerleri
 ï¿½nsan Bilgisayar
 Etkile�imi Ara�t�rma ve
 Uygulama Laboratuvar�
 -2
 Yerle�ke A� G�venli�i
 ve Y�netimi
 K�t�phane Tek
 Kullan�ml�k �ifre
 Yetkilendirmeli
 ï¿½nbellekleme Servisi
 CISN Ar�iv
 Geribildirim
 
     
 
Gerçekten Basit Dağıtım: RSS

Mustafa Dalcı

Katılımsız, Güvenli, Çoklu İşletim Sistemi Kurulum Medyası Hazırlama-1

Selçuk Han Aydın - Ulaş Canatalı - Hasan Nadir Derin

ODTÜ BİDB Kullanıcı Eğitim ve Seminerleri

Ahmet Fatih Ersoy - Özge Alaçam

ODTÜ BİDB İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı ve Yürütülen Çalışmalar

Özge Alaçam - Doç. Dr. Kürşat Çağıltay

Yerleşke Ağ Güvenliği ve Yönetimi

Gökhan Eryol - Hüsnü Demir

Kütüphane Tek Kullanımlık Şifre Yetkilendirmeli Önbellekleme Servisi-1

Ferdi Ayaydın - Gökhan Eryol

This page has been visited 1049 times.

 
     
  - BAŞA DÖN -