Mozilla Thunderbird ile Yedekleme
 
 ��indekiler
 Mozilla Thunderbird ile
 Yedekleme
 Sanalla�t�ma
 Ipv4 Temel Kavramlar
 (L)inux (T)erminal
 (S)erver (P)roject
 Gelecek 'A��l�yor'
 CISN Ar�iv
 Geribildirim
 
     
 

"Mozilla Foundation", nternet zerinde kullanlan eitli ak kaynak kodlu yazlmlar gelitiren ve iyiletiren kresel lekli bir topluluktur. Mozilla'nn bir alt grubu olarak alan Mozilla Messaging ekibi, e-posta ve mesajlama teknolojilerinin organizasyonu, gelitirilmesi, pazarlanmas vb. faaliyetleri yrtr. Ak kaynak kodlu ve cretsiz yazlmlarla nternet deneyiminin gelitirilmesi iin allrken bir taraftan da kamu yararnn gzetilmesi hedeflenmektedir. Bir mesajlama sistemi olarak Thunderbird, gl bir iletiim aracdr. Thunderbird program ile e-posta gnderebilir, alabilir, farkl e-posta ve haber hesaplarnza tekbir arayzden ulaabilir, gnlk, haftalk ve aylk bazda etkinlik ve notlar dzenleyebilirsiniz (bu ilem iin "lightning" eklentisi gerekmektedir). Bu dokmanda genel olarak Ubuntu ve Windows Xp zerinde Thunderbird profilinizi ve e-posta adreslerini yedekleme zerinde duracaz. lk olarak her iki iletim sisteminde de ayn ekilde yapld iin e-posta adreslerinin yedeklenmesi ve baka bir e-posta programndan ie aktarlmas zerinde duralm.

Dokmann anlatm esnasnda kullanlan Thunderbird 3.1.8 srmdr.

E-posta Adreslerini Yedekleme ve Geri Ykleme

Men ubuu zerinden "Aralar => Adres defteri" yolunu izleyerek ya da "Ctrl+Shift+B" ksayolunu izleyerek Adres defteri mensne ulaabilirsiniz. Alan ekran grnts aada grnmektedir.


Resim 1: Adres defteri arayz

Resimde de grld gibi Adres defteri arayznden kaydetmek istediimiz adres defterimizi setikten sonra yapmak istediimiz ilemi seiyoruz. Ekranda 2 adet adres defteri grnmektedir: Kiisel adres defteri ve Toplanm adresler.

Yedekleyeceimiz adres defterini setikten sonra Adres defteri penceresinden men ubuundan "Aralar => Da aktar" men yolunu takip ederek e-posta yedekleme ekranna ulaabilirsiniz. Alan pencere aadaki gibi olacaktr.


Resim 2: Adres defterini da aktarma arayz

Yukarda da grnmekte olan "Adres defterini dar aktar" isimli arayz kullanarak Thunderbird adres defterini yedekleme ileminin son admn tamamlayacaz. Arayzn sol tarafnda bulunan "Yerler" isimli blmeden adres defterimizi yedekleyeceimiz konumu seebiliriz. Daha sonra arayzn en st ksmnda "Ad:" etiketinin karsnda bulunan metin kutucuuna kaydedeceimiz adres defteri dosyasnn ismini giriyoruz. Dosya ismini girerken dosya uzants girmeye gerek yoktur. En son olarak da arayzn sa-alt ksmnda bulunan (resimde zerinde LDIF yazl dme) dosya trn belirten dmeden kaydedeceimiz dosya trn seiyoruz. farkl dosya tr seebiliriz: LDIF, Virglle ayrlm, Sekme ile ayrlm. "LDIF" seeneini seersek dosyamzn uzants otomatik olarak "ldif", "Virglle ayrlm" seeneini seersek "csv", "Sekme ile ayrlm" seeneini seersek de "txt" olacaktr (adresdefteri.ldif, adresdefteri.csv, adresdefteri.txt gibi). Dosya trn de setikten sonra "Kaydet" dmesine tklayarak adres defterimizi dosya olarak kaydetme ilemini tamamlyoruz. Bylece adres defteri yedekleme ilemini tamamlam olduk. Burada cvs formatnn dierlerine gre kullanmnn daha yaygn ve farkl platformlara kolayca adapte edilebilir olduunu aklmzdan karmamak faydal olacaktr.

imdi de Adres defterimizi daha nce alm olduumuz yedekten (Thunderbird veya dier e-posta istemcileri tarafndan oluturulmu olabilir) geri ykleme ilemine bakalm. Bir nceki ilemde "Adres defteri" arayzne geri dndmz farz edelim. "Aralar => e aktar" yolunu seerek ie aktarma arayzne ulaabiliriz. Karmza kacak olan ekran (arayz) Resim 3'de gsterilmitir.


Resim 3: e aktarma arayz 1. adm

Resim 3' de grnen "ie aktar" arayz sadece e-posta adreslerinin deil, ayn zamanda e-posta, ayarlar ve szgelerinin de (e-posta filtreleri) kaydedilmi dosya ve/veya dier e-posta istemcilerinden (outlook, evolution vs.) alnmasna imkan verir. E-posta adreslerini daha nce kaydettiimiz dosyadan geri yklemek iin "ie aktarmak istediklerim" bal altndaki seeneklerden "Adres defterleri" seeneini seerek "Sonraki" dmesine tklayarak ileme devam ediyoruz ve karmza Resim 4' de grnen arayz geliyor.


Resim 4: e aktarma arayz 2. adm

Resim 4 zerinde grnen arayzden de anlald zere daha nceden kaydetmi olduumuz adres defteri formatlarnn tamam "Dz Metin" olarak nitelendirilmi olup aralarndaki fark Thunderbird program tarafndan otomatik olarak alglanmakta ve kullancnn zel bir seim yapmasna gerek kalmamaktadr. "Sonraki" dmesine tklayarak ilerlediimizde karmza Resim 5'de grnen arayz gelmektedir.


Resim 5: Adres defteri dosyas seme arayz

Resim 5'de grnen arayz, da aktarma arayzne olduka benzemektedir. Ayn yolu izleyerek ie aktarmak istediimiz adres defteri dosyasnn bulunduu dizini aarak ilgili dosyay (burada adres_defterim.ldif) seiyoruz. Daha sonra dosya trn seerek "A" dmesine tkladmzda e-posta adreslerimiz Thunderbird'e tekrar yklenmi oluyor. "Adres defteri" arayznde (Resim 1) geri yklediimiz adres defterimiz daha nceden kaydetmi olduumuz adres defteri yedekleme dosyasnn ismiyle eklenmi olacaktr.

Kullanc Profili Yedekleme (E-posta hesaplar, szgeler vs.)

Thunderbird program ile e-postalarnz, e-posta hesap ayarlarnz, e-posta szgelerinizi ve daha birok ayar ve dosyay, ksaca Thunderbird profilinizi, tamamen yedeklemek istediinizde yapmanz gereken ilemler de olduka basittir. Thunderbird programnn ayarlarndan yerel klasrnz rendiiniz zaman iin zor olan ksmn tamamlam oluyorsunuz. Bu yerel klasr Ubuntu (Linux) ve Windows XP iletim sistemlerinde aadaki gibi grnmektedir.

Ubuntu (/ Ev kalasr / kullanc dizini / thunderbird dizini / profil dizini / alt klasrler vs.)

rnek: /home/deneme_kullanicisi/.thunderbird/ccpx0kbc.default/alt_klasrler...

Microsoft XP (%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\kullanc profili\alt klasrler vs.)

rnek: C:\Documents and Settings\username\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default\Alt_klasrler...

Burada yaplmas gereken ilem xxxxxxx.default formatnda grnen klasrlerin baka bir konuma kopyalanmasdr. Bu ilem iin uygun bir program (Winzip, Winrar) kullanarak kopyalarnz ayn zamanda sktrabilir, ifreleyebilir ve arivleyebilirsiniz. Sorun yaadnzda ise yapmanz gereken aldnz bu yedein tamamn ya da bir blmn (duruma gre belirli bir veriyi ya da tm veriyi kurtarmak gerekebilir) eski konumuna kopyalamak olacaktr (Geri kopyalama ilemi srasnda Thunderbird programnn kapal olmasna dikkat edilmelidir).

Kullanc profilinizin hangi isimle kaydedildiini bilmiyorsanz yapmanz gereken tek ey Thunderbird programnda "Dzenle => Hesap ayarlar..." men yolunu takip etmektir. Alan ekranda "Yerel Klasrler" seeneini seerek gerekli bilgiye ulaabilirsiniz.


Resim 6: Siyah dikdrtgenle iaretli alan profil ismini gstermektedir (Ubuntu srm)

Uur Adyaman

 
     
  - BAA DN -