Editör'den
 Bilişim Harcamaları
 Hangi Linux?
 Sanal Yerel Ağları
 Serbest Yazılım - II
 Veritabanı Bileşenleri
 Windows Güvenliği - I
 CISN Arşiv
 Anket
 Geribildirim


Computing & Information Services Newsletter
Bilişim Harcamaları
     
 

Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmakta olan eğitim kurumları, hızla değişen dünya standartlarını yakalayabilmek için giderek daha çok maddi kaynağa gereksinim duymaktadırlar. Çoğu zaman kaynakların yetersiz kalmasıyla, gerekli yatırımlar güçlükle yapılabilmektedir. Özellikle üniversitelerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının kapsamı devamlı olarak genişlemekte, kaynak tahsisi ile birlikte satın alma anlaşmalarının yönetimi de zorlaşmaktadır.

Dünya genelinde tüm eğitim kurumları benzer sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sorunların çözümü yolunda, bilişim teknolojileri gereksinimlerini karşılamak ve ortak bir satın alma gücü oluşturmak amacıyla çeşitli ülkelerde eğitim kurumlarını bir araya getiren, birtakım oluşumlar gözlenmektedir. Bu sayede yüksek oranlı ortak bir satın alma gücü oluşturularak, tedarikçi firmalarla yapılan anlaşmalar sonucunda büyük indirimler sağlanmaktadır. Bulundukları ülkelere ve üye kuruluşlarına göre farklılıklar gösteren bu oluşumlardan bir kısmının üye kuruluşlarından belli bir miktar ücret almasına rağmen bir çoğu kar gütmeyen konsorsiyumlar ya da gruplar olarak faaliyet göstermektedirler.

Özellikle üniversitelerde yaygın olarak kullanıma sunulmakta olan yazılımları satın alınmasının yanı sıra her yıl düzenli olarak lisans yenileme işlemlerinin takibi ve anlaşmaların tek bir elden yönetimiyle indirimlerin haricinde idari süreçleri de kolaylaştırarak büyük faydalar sağlayan bu kuruluşlardan bazılarını aşağıda sıralayabiliriz:

MEEC (Maryland Education Enterprise Consortium): Konsorsiyum, Maryland Üniversitesi önderliğinde, içlerinde Johns Hopkins Üniversitesi'nin de bulunduğu 153 kurumu bünyesinde toplamaktadır.

CHEST (Combined Higher Education Software Team): Akademik dünyadaki en geniş ve başarılı elektronik veri satın alma organizasyonlarından biri olan CHEST, 1993 yılında İngiltere'deki 600 civarında yüksek öğretim kurumunu şemsiyesi altında toplamıştır. Bugün 5000'in üzerinde lisansı ve 130'un üzerinde data, yazılım sözleşmesini yürütmektedir. İrlanda ve bazı İskandinav ülkelerinden (Finlandiya, Danimarka, İsveç) okullar da bu gruba dahildir. Örneğin; Birmingham Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi gibi.

OETC (The Oregon Educational Technology Consortium): OETC, üyelerinin eğitim teknolojilerini en yüksek düzeye çıkarmak üzere, donanım ve yazılım üreticileriyle çalışarak, en etkili ve en uygun teknoloji kaynaklarını mümkün olan en düşük rakamlarla sağlamak amacıyla oluşturulmuş, kar gütmeyen bir kuruluştur. OETC, 350 eğitim kurumunu bünyesinde toplamaktadır. Alaska, Idaho, Washington, Wyoming, Missouri ve New Jersey gibi, Oregon dışından da üyelerin katılımıyla giderek genişlemektedir.

WSIPC (The Washington School Information Processing Cooperative): Washington eyaletindeki 180 okula popüler yazılım ve servislere erişimlerinde indirim sağlamak üzere, yazılım üreticileriyle sözleşmeler imzalayan WSIPC, programlarından yararlanan okullardan herhangi bir üyelik ücreti almamaktadır.

MHEC (Massachusetts Higher Education Concortium): 1997'de kurulan ve Massachusetts'deki 95 üniversite ile sözleşmesi olan MHEC, üyesi olan üniversiteler için ortak bir satın alma gücü oluşturuyor. MHEC kar gütmeyen bir kuruluştur.

Ohio Institutions: Ohio'da bulunan 15 eyalet üniversitesi biraraya gelerek Microsoft ile "Enterprise License Agreement" (ELA) sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşma ile dört yılda 2.313.929 USD kar sağlanması beklenmektedir.

Ülkemizde henüz yukarıdaki örnekler kapsamında bir oluşum gözlenmemiştir. Ancak, elektronik kütüphanelerin gelişmesiyle özellikle üniversite kütüphaneleri arasında işbirliği olanakları değerlendirilmeye başlanmıştır. ANKOS (Anadolu Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve OBES (Ortak Belge Sağlama) gibi projeler sayesinde fiyatları hızla artan yayınlar ve bir merkezden tüm yayınların sunulamaması gibi sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede daha az ödenerek daha fazla kaynağa erişim sağlanması planlamaktadır.

Kütüphaneler işbirliği örneğinde olduğu gibi ülkemizdeki üniversitelerin bir araya gelerek bilişim ihtiyaçlarını karşılaştırmak ve bir konsorsiyum kurarak ortak bir satın alma gücü oluşturmalarında büyük yarar olacağı düşünülmektedir. Bu uygulamanın hayata geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanması ile tüm bilişim harcamalarının yükünün hafifleyeceği ve özellikle yazılımların elde edilmesinde ve lisans yönetiminde büyük kolaylıklar sağlanacağı umulmaktadır.

Sinem Cezayirlioğlu

 
     
  - BAŞA DÖN -  
© 2002 METU CC
Design: CC - INFO