Edit�r'den
Bili�im Harcamalar�
Hangi Linux?
Sanal Yerel A�lar�
Serbest Yaz�l�m - II
Veritaban� Bile�enleri
Windows G�venli�i - I
CISN Ar�iv
Anket
Geribildirim


Computing & Information Services Newsletter
 Anket
     
  Bu anket, yantlayacak kiinin dergi ile ilgili bilgi ve hafizasn test etmekten te, dergi hakkndaki fikirlerini lmek ve dergi hakkndaki dncelerini ve beklentilerini renmek amacyla hazrlanmtr.
Sorular
1. Derginin adnn ierie uygun olduunu dnyor musunuz?
Evet Hayr Fikrim Yok
2. Web' den eriim hakknda ne dnyorsunuz?
yi Kt Fikrim Yok
3. Yayn periyodumuzun 4 aylk olmasi hakkndaki dnceleriniz:
Daha sk olmal Periyodu uygun
Daha seyrek olmal Fikrim Yok
4. Bu saymzn ieriini yeterli buldunuz mu?
Yetersiz Yeterli Fazla Fikrim Yok
5. Dergi dilini nasl buldunuz?
Basit Anlalr Ar Fikrim Yok
 

 

 
     
  - BAA DN -  
2002 METU CC
Design: CC - INFO