Edit�r'den
GPG
IEEE 802.11a
Linux
MBSA
ODT�-B�DB web sitesi
Serbest Yaz�l�m
Tez-Dan��man Prog.
Vir�sler
CISN Ar�iv
Anket
Geribildirim


Computing & Information Services Newsletter
 Anket
     
  Bu anket, yantlayacak kiinin dergi ile ilgili bilgi ve hafizasn test etmekten te, dergi hakkndaki fikirlerini lmek ve dergi hakkndaki dncelerini ve beklentilerini renmek amacyla hazrlanmtr.
Sorular
1. Derginin adnn ierie uygun olduunu dnyor musunuz?
Evet Hayr Fikrim Yok
2. Web' den eriim hakknda ne dnyorsunuz?
yi Kt Fikrim Yok
3. Yayn periyodumuzun 3 aylk olmasi hakkndaki dnceleriniz:
Daha sk olmal Periyodu uygun
Daha seyrek olmal Fikrim Yok
4. Bu saymzn ieriini yeterli buldunuz mu?
Yetersiz Yeterli Fazla Fikrim Yok
5. Dergi dilini nasl buldunuz?
Basit Anlalr Ar Fikrim Yok
 

 

 
     
  - BAA DN -  
2002 METU CC
Design: CC - INFO